šuma
DEP

Biomasa za zeleniju budućnost

Platforma za modeliranje i optimizaciju projekata baziranih na biomasi

Skup programskih alata temeljenih na matematičkom modelu koji na temelju ulaznih parametara izračunava željene outpute i isplativost ulaganja u ovu vrstu obnovljivih izvora energije.

Platforma za modeliranje i optimizaciju projekata baziranih na biomasi

drvene pelete

PLATFORMA DEP je zamišljena kao alat koji omogućava da se kompleksne kalkulacije vezane za proizvodnju energije iz biomase odrade jednostavnije i da pritom omogući da se svaki pojedini element koji čini lanac proizvodnje bioenergije mijenja po potrebi. Korisniku se omogućuje da jednostavnim postupkom „simulira“ proizvodne parametre i odabere najbolju opciju iz skupa projekata baziranih na biomasi.

  • jasan i sistematičan Izračun proizvodnje na osnovu biomase peleta/tople vode/struje
  • strateški isplanirano korištenje resursa
  • potencijalno proširenje mogućnosti korištenja bioenergije u skladu sa ekološkim i drugim ograničenjima

Korisnik platforme može izabrati nekoliko željenih lanaca:

  • proizvodnje goriva, topline i/ili električne energije
  • različitih resursa biomase

Svaki od lanaca predstavlja po jednu vrstu projekta:

graf graf

Omogućava se više aspekata ocjene kvalitete izabranih projekata na temelju definiranih kriterija koji se proračunavaju za svaki željeni tip projekta.

Kriteriji se odnose na:

  • energetsku efikasnost f1 (bez dimenzijska vrijednost)
  • ukupnu investiciju u lanac proizvodnje f2 (EUR)
  • cijenu proizvodnje goriva, topline i/ili struje f3 (izraženu u EUR/toni ili u EUR/kWh)
  • emisiju CO2 u lancu proizvodnje goriva od biomase, topline i/ili struje f4 (izraženu u kg CO2/toni ili u u kg CO2/kWh)
  • eksergijski faktor kvalitete lanca f5 (bez dimenzijska vrijednost)
Kalkulator

Upotrebom VIKOR metode, u okviru ove platforme, moguće je usporediti maksimalno 5 projekata opisanih prethodno, sa spomenutih četiri ili pet kriterija. Rangiraju se projekti od optimalnog prema niže rangiranim varijantama.

graf graf

Kome je namijenjen DEP? Tko je krajnji korisnik?

graf

Svi koji imaju potrebu za izračunom bilo isplativosti, investicije, CO2 proizvodnje bez potrebe za opširnim predznanjem ili poznavanjem tehnologije proizvodnje. Omogućava precizne matematičke i tehničke izračune bez poznavanja bilo kakvih matematičkih i kalkulativnih analiza što je značajan korak naprijed u odnosu na klasične inženjerske alate koji zahtijevaju poznavanje komplicirane matematičke sintakse i računskih procesa.

Lanac za gorivo

Lanac za gorivo je skup elemenata koji iz biomase proizvode goriva kao što su drveni čips ili drveni pelet.

Lanac za toplinu

Lanac za toplinu proizvodi toplinsku energiju iz goriva koje spaljuje.

Lanac za električnu energiju

Lanac za električnu energiju proizvodi struju iz dobivene topline ili goriva.

Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing