Zaštita osobnih podataka i uvjeti korištenja

U ovome dijelu DignetSoftware d.o.o. iznosi smjernice vezane uz prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka korisnika ove mrežne stranice, kao i uvjete korištenja iste. Osobni podaci definirani su kao “svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati”. U kontekstu ove mrežne stranice takvi bi podaci primjerice bili sljedeći: ime i prezime korisnika, datum i mjesto rođenja korisnika, adresa korisnika, broj mobilnog ili fiksnog telefona korisnika, e-mail adresa korisnika, osobni identifikacijski broj korisnika i slično. Svi navedeni podaci bit će prikupljani, obrađivani i korišteni u potpunosti sukladno važećim zakonskim odredbama i na zakonom propisan način, a svi korisnici ove mrežne stranice pristupanjem i korištenjem ove mrežne stranice daju svoj izričiti pristanak na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka na način i uz uvjete koji se navode u nastavku. U slučaju eventualnih promjena zakonskog uređenja vezanoga uz pitanja zaštite osobnih podataka DignetSoftwarea d.o.o. izvršit će potrebne promjene ili usklađivanja ovoga dijela, a kako bi u svakome trenutku korisnici ove mrežne stranice i njihovi osobni podaci bili zaštićeni sukladno važećim zakonskim odredbama. Za takve promjene ili usklađivanje nije potrebno tražiti suglasnost ili odobrenje korisnika ove mrežne stranice jer se radi o nužnim promjenama ili usklađivanju kako bi se u cijelosti poštivale zakonske odredbe.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Uzimajući u obzir da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u kontekstu ove mrežne stranice takvi bi podaci primjerice bili sljedeći: ime i prezime korisnika, datum i mjesto rođenja korisnika, adresa korisnika, broj mobilnog ili fiksnog telefona korisnika, e-mail adresa korisnika, osobni identifikacijski broj korisnika i slično), korisnici ove mrežne stranice potvrđuju kako su pristupanjem i korištenjem ove mrežne stranice u potpunosti upoznati s načinom prikupljanja osobnih podataka, te da daju svoju privolu odnosno suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka u točno određene svrhe, a koje će korisnicima ove mrežne stranice biti predočene u svakome konkretnome slučaju kada od njih budu traženi određeni osobni podaci (npr. radi informiranja o proizvodima, odgovora na upite korisnika, prijava za zapošljavanje i slično). Ukoliko je za bilo kakvu reakciju sa strane DignetSoftwarea d.o.o. neophodno da korisnici ove mrežne stranice daju svoj određeni osobni podatak, a isti to ne učine, tada DignetSoftware d.o.o. neće biti u mogućnosti pružiti im traženu uslugu ili odgovoriti na njihov eventualni upit ili zahtjev. Svaki korisnik ove mrežne stranice slobodan je prilikom donošenja odluke o tome hoće li ili neće dati svoje osobne podatke kada to od korisnika bude traženo.

Način prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci korisnika ove mrežne stranice prikupljaju se njihovim dobrovoljnim davanjem od strane korisnika, ali i automatskim prikupljanjem informacija koje se stvaraju prilikom pristupa ovoj mrežnoj stranici (IP adrese, cookies i slično). Ali osobni podaci u strogom zakonskom smislu, dakle podaci temeljem kojih je moguće identificirati fizičku osobu, bit će prikupljani isključivo temeljem privole odnosno suglasnosti korisnika (putem registracije na ovu mrežnu stranicu, slanjem e-maila i slično), dok će automatski prikupljeni podaci služiti u svrhu dobivanja podataka vezanih uz učestalost posjeta stranici, statistička istraživanja i slično.

Jamstvo DignetSoftwarea d.o.o.

DignetSoftware d.o.o. jamči korisnicima ove mrežne stranice kako osobne podatke korisnika neće ni na koji način zloupotrijebiti, te da ih neće na bilo koji način neovlašteno ustupati trećim osobama. Osobni podaci korisnika mogu se ustupiti trećim osobama s kojima DignetSoftware d.o.o. surađuje u obavljanju svoje djelatnosti kada se to može dovesti u vezu s ispunjenjem obveza prema korisnicima ove mrežne stranice (dostava i slično). Takve treće osobe će se tada pridržavati svih ovdje navedenih pravila vezanih uz zaštitu osobnih podataka. Također, ti se podaci mogu ustupiti trećim osobama vezano uz reviziju DignetSoftwarea d.o.o. kao i u svrhu ispunjenja zakonskih obveza sukladno zahtjevima ovlaštenih institucija Republike Hrvatske (sudovi, policija, državno odvjetništvo i slično), te u drugim slučajevima kada to određuju posebni propisi Republike Hrvatske.

Pravo uvida

Svaki korisnik ove mrežne stranice koji je dao svoje osobne podatke, ima pravo u svakome trenutku te podatke provjeriti i po potrebi ispraviti. Provjera osobnih podataka vrši se na mjestu gdje su ti podaci dani, ili slanjem upita na e-mail adresu navedenu kasnije pod 8. (Pitanja i prijedlozi). Također, ukoliko je bilo koji korisnik ove mrežne stranice pristao primati oglasne materijale (npr. newsletter) putem e-maila ili na koji drugi način, to može u svako doba otkazati i to na način koji će biti naveden prilikom dostave takvog materijala.

Sigurnosne mjere

Prilikom prikupljanja osobnih podataka DignetSoftware d.o.o. koristi uobičajene sigurnosne tehnologije i postupke (vatrozid, zaštita lozinkom). Prilikom korištenja i obrade osobnih podataka koriste se tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Linkovi na druge mrežne stranice

Zaštita osobnih podataka koju pruža DignetSoftware d.o.o. odnosi se isključivo na ovu mrežnu stranicu, a ne i na druge mrežne stranice na koje ova mrežna stranica može upućivati. Upućivanje na druge mrežne stranice koristi se radi potpunosti informacija za naše korisnike, kao i za što je moguće bolju uslugu, ali se korisnicima sugerira da prilikom pristupa na te druge mrežne stranice prije davanja osobnih podataka prouče pravila zaštite podataka koje se nalaze na tim mrežnim stranicama.

Uvjeti korištenja

Ova mrežna stranica pokrenuta je kao uslužni servis DignetSoftwarea d.o.o. te će podaci na njoj biti ažurirani sukladno svim novim spoznajama ili otkrićima, ali usprkos svim nastojanjima za njezinim poboljšanjem, podaci sadržani na ovoj mrežnoj stranici mogu zbog proteka vremena i novih otkrića zastarjeti. Stoga sadržaj ove mrežne stranice ne treba biti shvaćen ili protumačen kao davanje savjeta ili sugestija te se ne treba i ne smije koristiti kao temelj za donošenje bilo kakvih odluka ili akcija. DignetSoftware d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost, uporabu i ažuriranje podataka sadržanih na ovoj mrežnoj stranici, te nije i neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na štete za tjelesne ozljede ili izgubljene podatke vezane uz korištenje ove mrežne stranice. Materijali se daju na uporabu „kakvi jesu“, bez ikakvih, posrednih ili neposrednih jamstava prodaje. DignetSoftware d.o.o. nije odgovoran i ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve informacije ili mišljenje sadržano na mrežnim stranicama bilo koje treće osobe, ukoliko ova mrežna stranica upućuje na mrežne stranice neke treće osobe. Davanjem svojih podataka ujedno dajete svoju izričitu suglasnost da vas DignetSoftware d.o.o. kontaktira u svrhu promocije svojih usluga i noviteta u ponudi, poziva na događanja tvrtke te ujedno potvrđujete da ste upoznati sa sadržajem ovoga dokumenta. U slučaju da to ne želite, dužni ste nas o tome obavijestiti preporučenom ili elektroničkom poštom. Korisnik stranica www.dignet.hr odgovoran je za istinitost i točnost podataka koje daje za provedbu upita ili za ispunjavanje prijave za radno mjesto. U slučaju bilo kakve zloporabe od strane korisnika, DignetSoftware d.o.o. ne snosi odgovornost, a korisniku će biti onemogućen pristup našoj stranici i daljnjoj provedbi upita.

Autorska prava i intelektualno vlasništvo

DignetSoftware d.o.o. dopušta kopirati materijale koji su objavljeni na ovoj mrežnoj stranici za nekomercijalnu uporabu isključivo uz suglasnost DignetSoftwarea d.o.o. pod uvjetom da svaki primjerak tih materijala zadržava oznaku autorskih prava i drugih obavijesti o vlasništvu te pravnih napomena koje se nalaze na njima, kao i na ovoj mrežnoj stranici. Sadržaj ove mrežne stranice ne treba biti shvaćen ili protumačen kao dodjeljivanje licenci, patentnih prava, autorskih prava (osim naprijed navedenoga) ili zaštitnog znaka DignetSoftwarea d.o.o. bilo kojoj trećoj osobi. Zaštitni znakovi i oznake usluga u vlasništvu ili pod licencom bilo koje treće osobe, koji se pojavljuju na ovoj mrežnoj stranici, nisu vlasništvo DignetSoftwarea d.o.o. te se koriste samo za identifikaciju proizvoda i usluga njihovih vlasnika.

Pitanja i prijedlozi

Sva naprijed navedena pravila vezana uz zaštitu osobnih podataka i uvjete korištenja postavljena se u Vašem interesu, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili prijedlog vezan uz navedenu tematiku, molimo vas da nam se obratite na e-mail adresu: info@dignet.hr ili poštom na adresu: Buzinski prilaz 36a, 10010 Zagreb, te ćemo nastojati što je moguće više usavršiti pitanje zaštite Vaših osobnih podataka i uvjete korištenja. U slučaju eventualnih zakonskih ili bilo kakvih drugih promjena vezanih uz ovu tematiku, DignetSoftware d.o.o. će ažurno uskladiti ovdje navedena pravila s novim propisima, te će takva usklađena pravila od dana njihove objave na ovoj mrežnoj stranici biti važeća prilikom Vašeg daljnjeg korištenja ove mrežne stranice. Pitanja, komentari, prijedlozi ili slični podaci, koji budu poslani od strane korisnika ove mrežne stranice i zaprimljeni od strane DignetSoftwarea d.o.o. neće se smatrati povjerljivima te će ih DignetSoftware d.o.o. moći reproducirati, koristiti, objaviti i distribuirati drugima bez ograničenja, a ujedno će DignetSoftware d.o.o. moći koristiti sve ideje, zamisli, vještine, tehniku ili znanje sadržano u takvim podacima za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i reklamu proizvoda koji uključuju takve podatke.

Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing